2009 var ett framgångsrikt år för Bisfront

03/02/10

2009 har varit ett framgångsrikt år för Bisfront och bolaget har haft en stark tillväxt under året. Vi är nu det marknadsledande bolaget inom kvalificerad nykundsbearbetning. Bara under 2009 valde 215 nya konsultföretag att jobba tillsammans med Bisfront, så tillväxten på nya kunder har varit mycket god. Fler och fler ser fördelarna med att anlita en kvalificerad partner för detta som har kompetensen att leverera nya affärsmöjligheter, säger Karl-Erik von Bahr, Vd Bisfront AB.  

 

Eftersom efterfrågan har varit stor på kundsidan har Bisfront även fått många nya medarbetare under året. Vid årets slut hade bolaget cirka 40 medarbetare vilket är att jämföra med året innan då antalet medarbetare uppgick till 22 st.

 

Under 2009 har även Bisfront delat upp sina kunder i fem olika affärsområden, Media, IT, Finance, HR och Consulting. Tack vare indelningen har Bisfront stärkt sitt kunnande inom respektive bransch vilket varit till stor fördel för kunderna. Många företag som tidigare anlitat budgetalternativ som inte fungerat väl har nu insett vikten av att välja en kompetent partner inom nykundsbearbetning. Att vi då har en så pass god branschkännedom är oftast det som fäller avgörandet, säger Felix Kvick, Styrelseordförande Bisfront AB.    

 

För mer information kontakta VD, Karl-Erik von Bahr, 070-7169296.

Några nöjda kunder / se fler kunder...