Bisfront AB utsett av Dagens Industri till Gasellföretag 2011

11/10/11

Bisfront AB har 2011 utsetts av Dagens Industri till ett av årets Gasellföretag. Gasellföretagen koras varje år av Dagens Industri och är mästare både på lönsam tillväxt och i att skapa nya jobb.


2011 utsågs sammanlagt 624 företag vilket var betydligt färre än tidigare år.


Ett Gasellföretag uppfyller följande kriterier:

- en omsättning som överstiger 10 Mkr

- minst tio anställda

- offentliggjort minst fyra årsredovisningar

- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret

- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

- sunda finanser  


digasell

Några nöjda kunder / se fler kunder...