Veckans Affärer utser Bisfront AB till Superföretag

01/11/11

va_superforetag_stor2012_new_large
 
Bisfront AB utses av Veckans Affärer till ett av landets Superföretag 2011. Att kvala in på listan handlar om tillväxt i kombination med lönsamhet, effektivitet och goda finanser. Av Sveriges cirka 250000 aktiebolag är det endast 318st som som klarar Superkriterierna 2011 eller motsvarande 0,12% av alla aktiebolag.

Veckans Affärers SUPERKRITERIER

Framtagningen av topplistan med 318 företag baseras på PAR:s ”supermodell” för ekonomisk kvalitet. Denna modell visar företagens ekonomiska prestationsförmåga. De ekonomiska parametrar vi väger samman för varje enskilt företag är:

• Tillväxt
• Vinst
• Avkastning
• Effektivitet
• Kapitalstruktur
• Finansiering.

1 är bästa betyget

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att VA kan identifiera de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur. Bedömningen är också storleksneutral, de ’bäst presterande’ företagen återfinns bland både större och mindre företag. Bedömningen görs årsvis och resulterar i ett betyg från 1 till 5, där 1 är bästa betyget.
 

Extremt svårt att kvalificera sig till listan med Superföretag

För att ta fram listan med Superföretagen har VA därtill gjort denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2006. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag! Utöver detta har VA satt som villkor att företagen ska ha en omsättning på minst 10 Mkr  under det senaste året. Det är alltså extremt svårt att kvalificera sig till denna lista, och i den sammanställning som PAR genomfört under september 2011 är det endast 318 aktiebolag i Sverige som haft bäst betyg under de senaste fyra åren.

Några nöjda kunder / se fler kunder...