Stark tillväxt på nya kunder under 1:a kvartalet för Bisfront

03/04/09

Finanskris och inledande lågkonjuktur tycks gynna Bisfront. Under första kvartalet har totalt 63 nya konsultföretag börjat använda sig av Bisfront för att hitta nya affärsmöjligheter. Med ökad efterfrågan har flertalet medarbetare rekryterats och även lokalkontor i Skåne etablerats.

"Inledningen av året har varit väldigt hektisk då efterfrågan varit stor. Det rådande ekonmiska läget gör att allt fler företag ser sig om efter nya kunder, inte bara för att de vill öka - utan för att de måste det. Det handlar också om en mer medveten riskspridning hos konsulterna" säger Bisfronts VD Karl-Erik von Bahr.

 

Kundinströmningen har varit stark inom flera olika branscher. Försäkringsmäklare och reklambyråer är några kundsegment som vuxit extra mycket. "Glädjande är också att vi genomfört två lyckade projekt inom läkemedelsindustrin som går mot en mer marknadsintensiv bearbetning av klinikchefer runt om i landet. Denna utveckling är väldigt spännande att vara en del av" säger Felix Kvick, Styrelseordförande Bisfront AB.

 

Under kvartalet har även Bisfront öppnat ett nytt lokalkontor nere i Skåne. Anledningen är en större efterfrågan av lokal närvaro från företag i Öresundsregionen. "Öresundsregionen är för oss en viktig tillväxtmarknad och vår lokala närvaro stärker vårt tjänsteerbjudande" säger Regionschef Johan Källsten.

Några nöjda kunder / se fler kunder...