Bisfront Recruit

Vi på Bisfront väljer att titta på området med nya ögon. Rekrytering har traditionellt blivit en underordnad del av HR, och klassiskt sett har folk från den bakgrunden anställts som rekryterare. Vi tror istället att rekrytering är mer närbesläktat med försäljning. Tack vare våra konsulters säljkompetens kan vi på Bisfront på ett effektivt sätt identifiera och locka till sig de rätta människorna på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad där arbetstagaren står i centrum och inte arbetsgivaren.

Vi inser också att skall du hitta de där speciella människorna, som är så där speciellt bra. Då måste också du som arbetsgivare visa att du är intresserad av dem - det görs sällan bäst via att låta en tredje part försöka bedriva en rekryteringsprocess åt dig. Därför arbetar vi istället i ditt namn, som en integral del i ert bolag. På det sättet kan vi borga för att rekryteringsarbetet inte bara blir mer effektivt utan också allt som oftast mer rätt.

Transparenta Processer


Vi på Bisfront tycker att det är väldigt viktigt med goda samarbeten, en nyckel till detta är att våra processer är så transparenta som möjligt. Detta betyder att vi inte "arbetar på egen kammare" utan blir snarare en del av ert bolag. Ni har full insyn i alla kandidater vi hittar, dessa läggs dessutom till direkt i er kandidatpool. Vi vill att ni är med och avgör om en kandidat är intressant i ett tidigt skede, inte när ni väl träffar dem. Då använder vi varken er eller kandidatens tid effektivt. 

Samtidigt ger vi full insyn i vad vi ägnar vår tid åt - hur många kandidater är sourcade, hur många är telefonintervjuade etc. 

Detta gör att vi äntligen kan leverera något till marknaden den har önskat i många år - tillförlitlig headhunting.

Mål som driver kvalitet


Headhunting-branschen har som standard en avgift vid rekrytering som baseras på den tillsattes månadslön/årslön. Alltså en provision.  När vi tittar på den forskning som bedrivs inom lönesättning och försäljning ser vi att väldigt tydligt att för höga provisionslöner går stick i stäv med kvalitet. Därför arbetar vi med mål och affärsmodeller som istället är tänkt att borga för att ni skall få en kvalitativ leverans och rekryteringar som kan stanna länge.

Till skillnad från industrin i stort har vi inga incitament för att trycka på er kandidater som ni inte känner 100 % förtroende för, och varför skulle vi det? Vår modell utgår istället från att ni skall vara helt nöjda med processen och ha fått precis den kandidaten ni alltid drömt om. Då har vi utfört vårt arbete väl. Det finns ingen försäljning från oss mot er av kandidaterna - vi letar tills ni är helt nöjda.

Employer Branding


"Employer branding" har blivit något av ett modeord de senaste åren, och det med all rätt. Det är viktigt att ta sig en funderare över varför kandidaterna skulle välja just er som arbetsgivare. Det vi ser är att många fortfarande är förvissade om att "jag väljer mina anställda". Vi vet dock att för ett lyckat förhållande måste man välja varandra. Vi hjälper dig att jobba på sätt som framhäver era värderingar och fördelar. För glöm inte - det är lika viktigt att göra ett gott intryck på dem ni inte anställer. Det kan vara era framtida kollegor, kunder eller partners.

På Bisfront tycker vi att det är lika viktigt att veta varför en kandidat tackar nej till ett arbete som det är att veta varför hen tackar ja. Hur kan du som arbetsgivare annars veta vad som gör dig attraktiv eller inte? Tack vare detta arbetssätt har vi lyckats hjälpa kunder att anställa som annars har haft mycket svårt, helt beroende på att marknaden har haft en felaktig bild av företaget. Vi har också kunnat visa på att vilket genomslag våra kunders "employer branding" faktiskt har haft, och i fall där den inte nått ut tillräckligt kunnat lägga en plan för att förbättra detta.