Bisfront Sales

Öka din marknadsnärvaro och försäljning med hjälp av Bisfront Sales. Vi vet hur man accelererar ett företags försäljning med enkla medel, en tydlig process och idogt arbete.

Prospektering

Att försöka sälja utan att känna sin marknad är som att ro utan åror. Det går helt enkelt inte speciellt bra. Det finns ett oändligt antal företag som säkerligen skulle kunna dra nytta av just dina produkter och tjänster, men det är inte allt som krävs för att en affär skall komma till stånd. Du måste först och främst ha tiden att lägga på affären och att den tilltänkta kunden skall vara på rätt "tid och plats" i sina processer är två faktorer av många som väger in.

Vi på Bisfront har under snart 12 år hjälpt företag att prospektera och kartlägga deras marknad, både för att införskaffa den grundläggande förståelsen för just din målgrupp men också för att bygga en pipeline som verkligen driver en ökad försäljning.

Vi tar tillsammans med dig fram en plan för hur marknaden skall prospekteras och hur vi skapar ett underlag som din organisation verkligen kan använda.

Marknadskommunikation

Marknadskommunikation är en specialistgren inom försäljning, det är det där mellanläget mellan försäljning och marknadsföring. Det är när vi tar våra "suspects" och "prospekts" och börjar kvalificera dem, inleder konversationerna och driver försäljningen framåt. Det är ett arbete som kräver en väldigt hög grad av aktivitet, men också en hel mängd "street smartness" och en enormt hög förmåga att kommunicera utan att ha den mottagande personen framför sig.

Frågan du som säljchef eller företagsledare måste ställa dig är - är det här mina säljare skall lägga ner all sin tid, eller skall de attackera senare för att gå på avslutet?

Marknadskommunikation är det vi på Bisfront Sales är specialister på, det är här våra konsulter verkligen glänser. Oavsett om det handlar om att driva på för att se till att dina säljare inleder rätt försäljningsprocesser, får bokade affärsmöten eller kommer vidare i processen.

Seminarium

Något som har blivit allt mer populärt med tiden är att arrangera seminarium som en del i försäljningsledet. Detta för att ge prospektiva kunder en möjlighet att ta ett försiktigt men förhoppningsvis också insiktsfullt steg mot en process som kan leda till en försäljning. 

Det handlar om att dela kunskap och är därför en del i den metod som normalt kallas Insight Sales. 

Men i dagens stressade näringsliv är det inte alltid lätt att få folk att stanna upp och ta de där timmarna från ett redan fullt schema för att gå på seminarium, och än värre att få dem att faktiskt dyka upp när de har tackat ja. För som vi alla vet är det inte alla som tacka ja som faktiskt dyker upp.

Vi på Bisfront har en process för att råda bot på detta. Marknadskommunikation i sitt esse tillsammans med väl valda tekniska hjälpmedel tillser att fler personer tackar ja, och faktiskt också dyker upp.

Mässor

Många företag lägger idag ner enorma summor på att delta i mässor. Tyvärr glömmer nästan lika många varför man egentligen är där. Det handlar ju inte bara om att synas, då fungerar en reklamaffisch nästan lika bra. Det handlar ju om att man vill skapa kontakter, ta dessa vidare och utöka sin försäljning.

Flera av våra kunder var fast i detta, och man bad sina egna säljare att följ upp eventuella "leads" från mässan. Enda problemet med detta är att den egna säljkåren allt som oftast har väldigt mycket annat att göra vilket gör att den typen av aktiviteter ofta blir ned prioriterat för "lägre hängande frukt".

På Bisfront är vi väldigt måna om våra kunders ROI, därför har vi en process för hur denna typ av uppföljning bör bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Inte bara för att skapa kortsiktig vinst utan också för att verkligen odla kontakterna som knöts väl på plats, samtidigt som vi kan frigöra tid för dina säljare att fokusera på annat just nu.

Long Tail

Många gånger är det lätt att glömma bort de befintliga kunderna i jakten på nya affärer. Speciellt de där kunderna som kanske inte omsätter så mycket.

Man brukar säga att ca 80 % av ett företags inkomster kommer från endast 20 % av dess kunder, detta betyder ju att 80 % av kunderna endast inbringar 20 %. Varför det? Är de mindre, inte lika köpbenägna eller är det bara som så att vi inte bearbetar dem på samma sätt?

Vi på Bisfront vet av erfarenhet att denna typ av bearbetning är en av de mest effektiva man kan företa sig, att prospektera och bedriva merförsäljning bland de befintliga kunder som tillhör den långa svansen. Samtidigt är det dock viktigt att säljarkåren inte tappar momentum och missar de stora affärerna som är byggda under lång tid.

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetat med detta för andra.