Bisfront Consulting

Bisfront Consulting har stor erfarenhet av att hjälpa konsultföretag med att på ett kvalificerat sätt nå ut till presumtiva kunder. Våra kunder erbjuder bland annat tjänster inom områden som change management, verksamhetsstyrning, CSR, telemarketing etc. och på uppdrag av dem har Bisfront Consulting dagligen kontakt med VD och ledningsgrupp på alltifrån stora till mindre företag.  

 

Management Consulting

Bisfront Consulting hjälper managementkonsulter som erbjuder olika typer av verksamhetsutveckling och change management. Fokus ligger här på att etablera kontakt och skapa vägar fram till rätt beslutsfattare vid rätt tillfälle. Om ditt företag exempelvis hanterar förändringar på högsta strategiska nivå och du behöver komma i kontakt med t.ex. VD eller Styrelseordförande på Large-Cap kan vi på Bisfront Consulting med vår besöksbokning hjälpa er.

 

Industrikonsulter

Bisfront Consulting är när det handlar om nykundsbearbetning många gånger sina kunders enda länk ut mot befattningshavare på industriföretagen. Ett förtroende vi vinner genom nära och integrerat samarbete. I dessa fall vill våra kunder komma i kontakt med industriföretag som oftast är lokalt baserade med hjälp av kvalificerad besöksbokning.   

 

Logistik & Frakt

Lite tillspetsat kan man säga att Lean management och "just-in-time" är begrepp som tangerar Bisfront Consultings verksamhet. Detta i bemärkelsen att kunden alltid står i fokus och att det hela tiden handlar om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi låter kunder som Schenker och SpeedFrakt ägna sig åt det de är bäst på, genom att ägna oss åt det vi är bäst på: kvalificerad nykundsbearbetning! 

 

I ovanstående beskrivs endast några av de verksamhetsområden som våra kunder rör sig inom. Detta omfattar betydligt mer än vanlig telemarketing. Kontakta oss om du undrar hur vi skulle kunna hjälpa just ditt företag att komma i kontakt med presumtiva kunder!    

Några nöjda kunder / se fler kunder...