Bisfront Finance

Bisfront Finance är affärsområdet som är totalfokuserat på nykundsbearbetning inom den finansiella sektorn. Kunderna varierar mycket i storlek och område men det gemensamma är komplexiteten i tjänsterna och den otroliga nödvändigheten av en diskret framtoning. De flesta kunderna finns inom försäkring, rådgivning, förvaltning samt fastigheter. Bisfront Finance hjälper dessa bolag att för besöksbokning och mötesbokning nå målgrupper som utan undantag är beslutsfattare högt upp i näringslivet.

 

Försäkring

Inom försäkringsbranschen har Bisfront Finance flertalet av Skandinaviens och världens ledande försäkringsbolag som kunder. Dessa hjälper vi att nå ut till VD:ar, CFOs och andra beslutsfattare. Tjänsterna som våra kunder erbjuder är allt från pensionslösningar och riskhantering till företagsförsäkringar. 

 

Kapitalanskaffning

Bisfront Finance hjälper själva och via samarbetspartners en del mindre företag att få träffa intressenter i form av institutionella investerare inför en kommande planerad kapitalanskaffning. Dessa uppdrag kräver en väldigt nära dialog mellan våra Account Managers och kunden då det är av största vikt att bolagen presenteras korrekt vad gäller finansiella data. Kunderna får träffa potentiella investerare som beroende på case är förvaltare på institutioner, banker eller fonder.

 

Diskretionär förvaltning

Bisfront Finance hjälper kapitalförvaltare/rådgivare att nå ut till höglikvida, ägarledda företag och dess ägare i syfte att få presentera sina unika strategier och finansiella produkter. Med Bisfronts kunskaper och erfarenheter får kunderna en trygg och gedigen representation ut till de potentiella kunderna. Tack vare vår unika databas med lagrad demografisk information om ägare når vi ut direkt till dem där kontaktytorna annars är kraftigt begränsade. 

 

Fastigheter

Fastighetsbranschen är mångfacetterad och innehåller många områden. Bisfront Finance hjälper några av Sveriges mest erkända fastighetsbolag med telemarketing i syfte att hitta nya kunder inom fastighetstransaktioner, värderingssystem och rådgivning.

Bisfront Finance samlar också löpande information om företags olika hyreskontrakt, löptider och flyttplaner i sin databas. Denna information kan vi sedan erbjuda ut till våra kunder.

Några nöjda kunder / se fler kunder...