Case IR-bolaget

irbolaget

 

IR Bolaget är ett ledande konsultföretag inom finansiell kommunikation som grundades 2003 av Per Olsson. Idag hjälper de flera av Sveriges mer välrenommerade företag med IR och finansiell kommunikation.

 

IR-Bolagets olika verksamhetsområden rör sig i gränslandet mellan IR, PR och Kommunikation. Området som samarbetet med Bisfront Finance fokuserat på är IR. Samtliga noterade bolag publicerar en offentlig årsredovisning för att alla intressenter skall kunna syna bolagen och dess verksamhet. Då all information snabbt finns uppdaterad på Internet nuförtiden så har de fysiska årsredovisningarna mer blivit ett viktigt marknadsförings- och kommunikationsverktyg. Här är IR Bolaget experter. Med deras egenutvecklade metod jobbar de systematiskt igenom alla de moment som ett lyckat årsredovisningsprojekt kräver.

 

Bisfront Finance har hjälpt IR Bolaget att nå ut till de för årsredovisningen ansvariga beslutsfattarna på bolagen noterade på den svenska NasdaqOmx-börsen. Beslutfattarna som IR-bolaget vill komma i kontakt mer är allt från VD, CFO, IR och informationsansvariga.

 

IR Bolaget arbetar ofta ute hos kund eller sitter upptagna i produktion. Utan Bisfronts hjälp hade det inte funnits tid till nykundsbearbetning. ”Bisfront Finance har verkligen hjälpt oss att snabbt få komma ut och presentera oss för våra potentiella kunder, vilket fungerar utmärkt” säger Per Olsson, VD på IR-bolaget.

 

För IR Bolaget har Bisfront Finance haft en dedikerad resurs som helt fokuserat och med ständig kontakt med Per, jobbat för att IR Bolaget ska få kvalitativa affärsmöten. ”Mötena har varit väl förberedda och rätt person har haft rätt information inför mötet.”

 

”Arbetet tillsammans med Bisfront Finance har gett oss ett bra kundinflöde. Vi har fått avslut på ca. 10 % av mötena. Detta tillsammans med Bisfronts arbetsprocess gör att det känns som ett mycket effektivt och tryggt sätt att bearbeta marknaden” säger Per Olsson

 

Några nöjda kunder / se fler kunder...