Bisfront HR

Bisfront HR hjälper konsultföretag inom Human Resource att hitta nya kunder genom bland annat kvalificerad besöksbokning och prospektering. Idag jobbar vi med flertalet av nordens ledande rekryterings- och bemanningsföretag, HR-konsulter, utbildningsföretag där alla har anknytning till HR-området. Tack vare vår kunskap och erfarenhet från branschen kan vi erbjuda en tjänst som är unik i dess slag och utformning.

 

På uppdrag av våra kunder kontaktar Bisfront HR dagligen beslutfattare i näringslivet som jobbar med HR-frågor. Linjechefer, Personaldirektörer, HR-ansvariga, personalchefer, VD:ar och en mängd andra beslutsfattare är de vi kontaktar. Denna typ av bearbetning kräver betydligt mer än en vanlig telemarketingkampanj då kontaktpersonerna sitter högt upp på beslutsfattande positioner.    

 

Rekryterings- och bemanningsföretag

Bisfront HR har lång erfarenhet av att hjälpa rekryterings-och bemanningsföretag att hitta nya kunder via besöksbokning. Vi har flertalet Executive Search-företag som kunder där målgruppen är VD eller Styrelseledamöter på stora bolag. Andra kunder är traditionella bemanningsföretag som hyr ut personal eller rekryterar personal i större omfattning och som vänder sig mot linjechefer ute i verksamheten. 

 

HR-konsulter

Bisfront HR har flertalet kunder som erbjuder konsulttjänster inom HR-området. Exempel på tjänster som våra kunder erbjuder är coachning, UGL, IPU och personbedömning. Målgruppen för dessa kunder är bland annat personalchefer och verksamhetschefer som behöver utveckla organisationen och sitt förhållningssätt.

 

Utbildningsföretag  

Inom HR har vi även några av landets ledande utbildningsföretag som kunder. Vi hjälper dem att komma ut träffa företag som är intresserade av säljträning, utbildning samt strategiska kompetensfrågor. För att nå resultat är arbetsprocessen är oftast betydligt mer avancerad än vanlig telemarketing och besöksbokning.

 

Oavsett vilken tjänst som ni erbjuder med koppling till HR kan vi med vår erfarenhet på Bisfront HR hjälpa er att nå ut till intressana företag och beslutsfattare för att få nya kunder och affärer. 

Några nöjda kunder / se fler kunder...