Bisfront IT

Bisfront IT har lång erfarenhet av att hjälpa olika IT-företag att komma i kontakt med nya kunder genom kvalificerad besöksbokning. Kundklientelet är allt från större, världsledande och börsnoterade företag till mindre enmanskonsulter. Vanliga områden är affärssystem, systemintegration, CRM, Testing och IT-säkerhet där vi kontaktar respektive beslutsfattare hos de potentiella kunderna. Bland dessa case finns det mängder av IT-företag som erbjuder liknande tjänster. Genom att verkligen sätta oss in i våra kunders verksamhet kan vi på ett tydligt och effektivt sätt få fram de unika, viktiga konkurrensfördelarna med våra kunders lösningar. Bisfront IT:s styrkor ligger i vår gedigna, ärliga kommunikativa förmåga att presentera tjänsterna och på sättet att jobba med våra klienters varumärken i ryggen.

 

Systemutveckling

Bisfront IT hjälper några av nordens ledande bolag inom systemutveckling där kravet på kompetens och erfarenhet är högt. Det kan handla om allt från ekonomisystem och affärssystem till CRM och CMS. Målgruppen är oftast IT-chefer eller beslutsfattare ute i verksamheten som exempelvis marknadschefer.

 

IT-säkerhet

I dagens IT baserade affärsvärld finns det ett stort behov av bra säkerhetslösningar för att kunna skydda känslig information. Bisfront IT har mycket erfarenhet av att hjälpa både utvecklare och leverantörer av olika säkerhetssystem att komma ut och få presentera sig för den hungriga marknaden.

 

Consulting

IT är ett väldigt brett och komplext begrepp. Kompetensnivån hos personalen på företagen kan variera mycket. Bisfront IT hjälper många olika IT-konsulter att nå ut till företag som behöver kompetent hjälp inom besöksbokning. Kärnfrågorna i dessa uppdrag är kopplingen mellan IT och kärnverksamheten. Mer än sällan märker man att dessa två områden är viktiga att man kopplar ihop. Därför är det ofta som målgruppen i dessa projekt är VD:n och inte bara IT-chefen. 

 

IT Drift

På senare tid har det dykt upp många företag vars specialitet ligger i att sköta den dagliga och viktiga driften av IT landskapet hos kunderna. Vi på Bisfront IT är väl insatta i detta område och hjälper många olika företag att nå ut till sin speciellt utvalda målgrupp av företag genom avancerad telemarketing.

Några nöjda kunder / se fler kunder...