Bisfront Media

Bisfront Media hjälper konsultföretag inom reklam, PR och övrig media med att komma i kontakt med presumtiva kunder, bl.a. genom kvalificerad besöksbokning.

 

Tack vare den erfarenhet och branschvana som Bisfront Media kan erbjuda är företaget idag den självklara partnern för en lång rad ledande företag inom media. Gemensamt för dessa företag är att de genom Bisfront Medias nykundsbearbetning vill nå ut med komplexa tjänster som kräver kunskapsorientering och finkänslighet.

 

Våra kunder hittar du på medialandskapets alla instanser, vare sig det handlar om högsta strategiska nivå eller produktion. Bisfront Media hanterar för sina kunders räkning dagligen kontakten med marknadschefer, verkställande direktörer, informationschefer och liknande beslutsfattare på hög nivå.

 

Varje medieprojekt är unikt!

Hur ska ni nå ut? Behöver ni nischa och paketera era tjänster eller ska ni gå ut på "bredden" och visa upp hela ert spektra av kanaler och erbjudanden?  Oavsett vad svaret blir på den frågan så finns vi på Bisfront Media med i diskussionen och kommer gärna med tips och råd utifrån vårt perspektiv!

 

Vi hjälper dig att hitta och komma i kontakt med dina framtida kunder genom kvalificerad besöksbokning.

 

Produktionsbyråer

Vi på Bisfront Media har framgångsrikt hjälpt flertalet produktionsbyråer att hitta rätt kontakter ute på företagen. Byråerna är specialiserade på att göra spelfilmer, reklamfilmer, post-produktion, ta fram grafiska profiler, original till trycksaker, foldrar, webbplatser och andra typer av enklare marknadsföringsmaterial.

 

DM-byråer

Bisfront Media hjälper flertalet DM-byråer med deras nykundsbearbetning. Direktmarknadsföring (DM) sker oftast i flertalet kanaler såsom Mail, SMS, webb och DR. Köparna av dessa tjänster är ofta marknadschefer på större medieintensiva bolag. Bisfront genomför även många uppdrag inom telemarketing åt olika DM-byråers kunder. 

 

PR-byråer

När det handlar om att etablera kontakt kring strategisk kommunikation eller lobbying ställs givetvis stora krav på ett kvalificerat arbetssätt. Tillsammans med våra projektansvariga hittar Bisfront Medias kunder ett sätt att framgångsrikt komma i kontakt med presumtiva kunder. Bisfront Media har lång erfarenhet från att hjälpa PR-byråer att få dessa kontakter. 

 

Reklambyråer

Det är inte en slump att Bisfront Media dagligen representerar många av nordens ledande reklambyråer. Erfarenhet av branschen och koll på marknaden är ingredienser som bidragit till det förtroende vi idag åtnjuter bland reklambyråer både inom och utom Sveriges gränser.

 

Internetmarknadsföring

Mediebranschen är i stark förändring. Konsumtionen via Internet ökar och den digitala distributionen blir allt viktigare. En naturlig följd av detta är givetvis att konkurrensen inom detta område ökar. Bisfront Media hjälper företag, vars verksamhet innefattar bl.a. CMS, SEO, bloggrapportering etc., med att hitta intresset där det finns, när det finns. 

 

Bisfront Media företräder också en lång rad designbyråer, kommunikationsföretag (omvärldsbevakning, rapportering etc.) och varumärkeskonsulter. Allt som rör Media och kommunikation är vår specialitet.

 

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Några nöjda kunder / se fler kunder...