Blogg

Snabbare till avslut

Partners 24 oktober 2018

Snabbare till avslut

Bisfront har sedan 2017 varit partners med Oneflow, och inte minst entusiastiska inför deras tjänst för e-signering. Genom att tänka nytt och våga bryta gamla normer så möjliggör Oneflow snabbare avslut och bättre processkontroll.

Dagens affärsklimat är en utmaning för säljavdelningar på alla företag på ett flertal sätt. Konjunkturen har länge varit god vilket har lockat fram nya affärsidéer som konkurrerar med gamla och samtidigt fler företag som erbjuder redan befintliga lösningar under eget varumärke. Ja, konkurrensen har blivit högre helt enkelt. Detta ställer högre krav på säljare att hålla god ordning, vara disciplinerade och strukturerade för att lyckas.

Vi som chefer, bolagsägare med mer måste samtidigt i detta inse vår roll som "enablers" (möjliggörare på svenska) för våra säljare. Vår roll är att tillse att vår personal har rätt förutsättningar för att lyckas. Ett steg i detta för oss på Bisfront var ett byte av e-signerings-/avtals-plattform förra året. Oneflow har givit oss flera möjligheter att bli bättre, men också att förenkla mot kund. Det är till och med som så att våra kunder berömmer oss för hur smidigt avtalssystem vi har som möjliggör kommentarer, snabba förändringar eller att vi kan lämna fält för kund att själva fylla i. Nedan listar jag några av de fördelar vi upplevt än så länge.

  • Enkelt att ändra i avtal - kan göras i realtid i möte/samtal med kund
  • Ett enda avtal som ändras, inte flera avtalsversioner som laddas upp och ner - vi kan följa hela ändringshistoriken.
  • Både vi och kund kan enkelt kommentera och föreslå förändringar.
  • Realtidstracking - har kunden fått avtalet, läst det, hur många gånger? Detta hjälper oss att veta om vi skall ligga på eller ej.
  • Kund kan själv fylla i vissa fält (enligt vårt val) vilket underlättar processer och öppnar för merförsäljning.
  • Gamla avtal kan laddas in i systemet för att du skall ha en enda platftorm för alla avtal.

Listan kan göra längre, jag talade med Oneflow inför kamera nyligen. Titta gärna på deras video eller besök deras hemsida om du också vill förbättra ert sätt att hantera avtal.


av Fredrik Ericson

Fredrik är en konsult och strateg ut i fingerspetsarna. Innan han kom till Bisfront har han en bakgrund som VD, managementkonsult och arbetade flera år inom finansbranschen. Fredrik brinner för försäljning och inte bara själva affären utan hela resan till affär samt strategin och metodiken bakom.

Fredrik kom till Bisfront 2015 och är en av delägarna och arbetar som VD för bolaget.