Mål som driver kvalitet

I princip all forskning som görs idag visar på att för höga provisioner och performance-baserade betalningsmodeller går stick i stäv med kvalitativ leverans. Därför undrar vi varför en hel bransch har valt att en sådan affärsmodell.

Oavsett vilket projekt det är man tar sig an är målsättning och uppföljning viktigt. Och det finns gott om gamla klyschor rörande målsättning. En av dem är att "du får vad du mäter".

AnalyticsDet finns en hel del forskning på området rörande lönesättningar och betalningsmodeller, inte minst ProSales Institute har varit verksam för att driva mycket av denna forskning i samklang med deras övriga forskning kring försäljning. Vad som framkommer är att provisioner i för stor utsträckning är direkt skadligt och minskar både kvantitativa och framför allt kvalitativa resultat. Med det sagt betyder det inte att fastprismodeller är det bästa, livet är som oftast inte svart eller vitt.

Rekryterings- och bemanningsbranschen har av gammal hävd använt sig av en prestationsbaserad affärsmodell. Det är alltså en affärsmodell som bygger på 100 % provision. På Bisfront är vi övertygade om att detta är helt fel väg att gå, och inte alls i linje med den vetenskap som finns.

Sådan provision ger incitament till att tumma på kvalitet och noggrannhet till förmån för "snabba affärer". Det betyder också att dessa bolag behöver ta ut stora "riskpremier" i form av absurda belopp för att täcka förluster från fall då de inte lyckas. Med andra ord får du vara med och betala för svåra rekryteringar även om du själv försöker rekrytera till tämligen lättillsatta tjänster och att även om just personen du söker är svårfunnen har du troligen ändå betalat ett överpris.

Så mycket mer än bara kandidaten

Om du dessutom betalar för anställningen är det ju precis det du får. Vi tror istället att det är mycket bättre att se oss som konsulter och betala för arbetet och processen. För då äger du ju allt från början till slut. Mervärdet blir så mycket större. Till exempel så kommer du att äga hela kandidatpoolen, vara delaktig i processen och skapa material för framtida anställningar.

Det kommer heller inte att finnas något värde från oss att "kränga" eller tvinga på dig en kandidat, vilket tyvärr inte är ovanligt att många upplever på marknaden idag. Vårt enda mål är att du skall vara fullt nöjd och få rätt person, inte endast en person så att vi kan fakturera.

Vill du veta lite mer om hur vi arbetar läs mer om våra Transparenta processer här.