Vi satsar på miljön!


På Bisfront har vi valt att ta ett starkt ställningstagande för miljön


För oss är det viktigt att skapa en insikt kring miljöfrågor inom företaget och se till att vi tar vårt ansvar. Genom att kontinuerligt söka efter möjliga förbättringar kan vi sänka vår miljöpåverkan och skapa en hållbar utveckling.

Alla vill vi nå framgång och utveckling
–vägarna dit är olika

Våra säljare tar cykeln eller bussen!Vi vill skapa en hållbar utveckling genom att:


 • Göra lämpliga val av transportmedel. Bisfront har valt att inte ha några företagsbilar. All persontransport sker via cykel, tåg och kollektiva färdmedel.

 

• Välja att i möjligaste mån göra inköp från närliggande leverantörer för att minska antalet transporter. Vi köper kontorsmaterial, trycksaker och förbrukningsprodukter från
leverantörer som ligger på gångavstånd. Vi har som policy att välja det mest miljömedvetna alternativet.

 

• Ha en fortlöpande dialog med leverantörer och partners angående miljöaspekter.

 

• Arbeta aktivt med att öka kunskapen och höja medvetenheten hos den enskilde individen genom att uppmana till sparsamhet med el, förbrukningsvaror och ha en ständig dialog kring hur vi löpande kan minska vår påverkan på jordens resurser.

 

• Källsortera.


Några nöjda kunder / se fler kunder...