Prospektering

Att försöka sälja utan att känna sin marknad är som att ro utan åror. Det går helt enkelt inte speciellt bra. Det finns ett oändligt antal företag som säkerligen skulle kunna dra nytta av just dina produkter och tjänster, men det är inte allt som krävs för att en affär skall komma till stånd. Du måste först och främst ha tiden att lägga på affären och att den tilltänkta kunden skall vara på rätt "tid och plats" i sina processer är två faktorer av många som väger in.

När man skall bedriva försäljning är det extremt viktigt att man har en god överblick över den marknad man har valt ut som målgrupp. Vilka är de presumtiva kunderna, vilka problem/behov har de, hur löser man dem idag och en hel rad andra frågor måste du kunna besvara innan du börjar. För utan dessa svaren kommer du ha svårt att formulera en strategi eller bygga ett vettigt underlag för framtida försäljning. Det är helt enkelt svårt att sälja äpplen till en marknad som inte vill ha frukt utan istället önskar sig tomater. 

Det finns många sätt att prospektera idag, bland annat genom automatiserade tjänster. Problemet med dessa är dock att de bara ger dig en första inblick då de allt som oftast går ut på att samla in företags pressreleaser eller delat material på t.ex. LinkedIn. 

På Bisfront vet vi att riktigt bra och noggrann prospektering också kräver en direktkontakt med beslutsfattare på bolagen i målgruppen, antingen via e-mail eller per telefon. Och för att du skall lyckas med att få den informationen du behöver, måste du också använda dig av personer som är duktiga på att få fram just sådan information.

Tiden eller organisationen är problemet

Woman on phoneAv erfarenhet vet vi på Bisfront att många företag missar i sin prospektering, oftast för att tiden för att utföra arbetet saknas. Det är oftast ett arbete som läggs på antingen försäljningsavdelningen och säljarna som redan har fullt upp med att hantera befintliga kunder eller inkommande förfrågningar. Många säljare är dessutom provisionsavlönade vilket gör att de kommer att välja "den lägst hängande frukten", vilket är svårt att kalla ett prospekteringsuppdrag. Ett annat scenario är att man ger uppgiften till marknadsavdelningen. Här finns dock ofta några inneboende problem, framför allt i större organisationer.

Säljkunskapen är generellt sett liten, men marknadsföringskunskapen är stor. Ovan på detta så är det, tyvärr fortfarande, som så att allt som oftast är kommunikationen mellan marknad och sälj så pass dålig att marknad har svårt att leverera ett underlag till försäljningsavdelningen som de kan eller vill jobba med. 

Vidare är det knappast troligt att marknadsavdelningen kommer att sätta sig själva för att ringa runt - för detta saknas både tid och oftast också kompetens. Istället väljer man digitala vägar som i slutändan inte lämnar tillräckligt med information för att säljarna skall vara intresserade av utfallet.

Allt detta resulterar i att arbetet inte blir gjort, eller så blir det gjort på ett sådant sätt att det är gjort i onödan.

En brygga mellan avdelningar

House on LakeVi på Bisfront har i över 12 år arbetat med dessa frågor och kunnat hjälpa otaliga kunder med att förbättra sin strategiska position på marknaden. Vi kan fungera som bryggan mellan er försäljnings- och marknadsavdelning. Eftersom vi i grunden själva är säljare vet vi vad era säljare både behöver och vill ha för att göra affären. Vi hjälper er att se till att ert arbete inte blir i onödan.

Varför skall vi prospektera åt dig?

Vi har 12 års erfarenhet av prospekteringsuppdrag.

Våra konsulter är specialiserade på just detta - vilket ökar deras effektivitet.

Förvalta din egen personals tid rätt - låt dem göra affärerna så skapar vi underlaget.

Kostnadseffektiviteten ökar genom att använda Bisfront.

Ett mer kvalitativt underlag för dina säljare att agera på.

Vill du veta mer?

Hör av dig till en av våra affärskonsulter så berättare de mer och kan också hjälpa dig att ta fram en plan för hur just ert företag skall bedriva sin prospektering.

För deras direktnummer, klicka här.