Seminarium

Seminarium är idag ett effektivt verktyg för att marknadsföra sig både mot befintliga, tidigare, och nya kunder, men även för att utbilda marknaden inom den egna branschen.


MeetingSom säljkonsulter vet vi om att det kan finnas en utmaning i att nå ut brett med sitt budskap. I dagens stressade näringsliv där konkurrensen ofta är hög gäller det att utbilda marknaden inom ens egna område för att vägleda kunderna att ta rätt beslut. 

Seminarium är idag ett bra verktyg för att på ett effektivt sätt nå ut till den bredare massan. Seminarium handlar om att dela kunskap som en del i säljprocessen och är ett utmärkt tillfälle att sprida sitt budskap på sina egna villkor. 

För att hjälpa vår kunder att locka till sig deltagare som faktiskt också i slutändan dyker upp så jobbar vi efter en tydlig process. Till att börja med skapar vi tillsammans ett upplägg som snabbt fångar intresse och erbjuder något som lockar rätt målgrupp. Här erbjuder vi vägledning i vad vi av erfarenhet vet intresserar beslutfattare och vad som faktiskt får dem att i slutändan dyka upp även i ett pressat schema. 

När vi väl har lagt grunderna så jobbar vi utifrån en tydlig process där vi först och främst bearbetar relevant målgrupp för att i god tid bjuda in och anmäla deltagare till seminariet. Här kan vi tillse tekniska hjälpmedel för att detta ska kunna ske med så gott resultat som möjligt. Det vi sedan vet är att ett seminarium i slutändan kommer vara enklare att prioritera bort än till exempel ett 1-on-1-möte. Därför bekräftar vi i ett andra skede att anmälda deltagare fortfarande kommer närvara. Detta för att minska bortfall i så stor utsträckning som möjligt.

Ingen framgång utan uppföljning

StatisticsOavsett vilket arbetssätt våra kunder använder för att öka sin försäljning så vi vet om att uppföljning alltid i slutändan är det som kommer leda till ett ökat resultat. Därför erbjuder vi även bearbetning efter seminariet för att dels ge vår kund input på deltagarnas upplevelse, men också för att leda dem vidare i en faktiskt säljprocess.

Varför Bisfront?

En tydlig process som tar dig hela vägen.

12 års erfarenhet - vi vet hur vi lyckas.

Våra konsulter är specialister på denna typ av kommunikation vilket ökar effektiviteten.

Kostnadseffektivt då din egen personal annars måste ta tid från andra uppgifter för att utföra uppdraget.

Vill du veta mer?

Kontakta våra affärskonsulter så berättar de mer och kan hjälpa dig att lyckas med dina framtida seminarium.
Klicka här för deras direktnummer.