Transparenta processer

Alla lyckade samarbeten bygger på ömsesidig tillit och rent spel. Vi ser att transparens är nyckeln till detta och en av de viktigaste delarna i vårt erbjudande till dig.

En av grunderna till att vi på Bisfront gav oss i kast med att utmana rekryteringsbranschen var att vi själva nyttjat tjänsterna och såg att bristen på just transparens var en av de saker som irriterade oss mest med affärsupplägget. Vi kände inte att vi hade insyn i vad som skedde, vilka kandidater som intervjuades, eller hur man gick tillväga för att göra detta. 

Vi upptäckte att vi inte var ensamma om att känna på detta sättet efter att ha pratat med många av våra kunder och partners. Det blev således vår mission att försöka förändra detta och bygga något bättre, en process där våra kunder erbjuds kontroll och tillit. På så sätt ökar vi också fokus på kvalitativa mål för våra partners räkning.

We CareTransparens, som för oss innebär en ömsesidig tillit och öppenhet, blev vår nyckel till detta. Att dela information och att inte arbeta för en kund utan tillsammans med en partner. Vi väljer att se på våra relationer snarare som partnerskap än "leverantör vs. kund". I grunden rör det sig så klart om semantik, men semantik är många gånger viktigt. Hur vi uttrycker oss blir normativt för hur vi tänker.

Kund och leverantör är i grunden i ett motsatsförhållande till varandra, den ene köper och den andre säljer. Vi pratar mycket hellre om partnerskap. För då kan vi också prata om gemensamma mål, samsyn, och samarbete.

Hur går vi till väga

Till skillnad från mer klassiska bolag inom rekrytering så anser vi oss vara konsulter snarare än en ren leverantör av en vara eller tjänst. Som konsulter så arbetar vi tillsammans med vår kund eller partner, inte mot denne. Det betyder att du alltid har full insikt i vår dokumentation och system. Dessutom sker kontinuerlig kommunikation mellan våra konsulter och partners för att båda parter skall få aktuell feedback gällande processen. 

Vi ser inte bara slutprodukten, alltså själva rekryteringen, som föremål för leverans utan hela processen med allt vad det inbegriper. Har vårt sourcingarbete lett till att vi hittat 100 potentiella kandidater till ditt företag så lägger vi självklart samtliga i din kandidatpool för ditt framtida bruk.

Det innebär att vi till skillnad från stora delar av rekryteringsbranschen inte håller en egen pool med kandidater inom olika områden som vi flyttar omkring mellan olika kunder. Vi bygger en stabil och bra pool åt dig som du/vi kan arbeta med en lång tid framöver.

Uppföljning

StatisticsVi är övertygade om att du vet bäst vad som passar in i ert team, därför har vi ständiga återkopplingar med dig och vi involverar er alltid direkt i urvalsprocessen. På så sätt ser vi till att varken ni eller kandidater behöver lägga tid på att sitta i intervjuer ni inte anser intressanta.

Har ni egna programvaror för kandidatuppföljning kan vi enkelt arbeta i dessa - om inte så har vi möjlighet att hålla er pool genom våra leverantörer utan någon större kostnad.