Företagskultur

möte fyra pers hk


En kultur, särskilt i ett tillväxtbolag, är i ständig förändring. Men det mest tongivande brukar vara oföränderligt och givetvis det som nästan alla kan känna igen sig i och hålla med om.


Bisfront grundades i januari 2006 av vår nuvarande styrelseordförande Felix Kvick samt vår VD, Karl-Erik von Bahr. Resan började i ett litet kontor på Birger Jarlsgatan 34. På den tiden hette företaget ColdCalling och bestod av deltidsanställda studenter som jobbade extra vid sidan av studierna. I maj 2007 anställdes den första heltidsanställda och sedan dess har företaget vuxit och har nu nästan 70 heltidsanställda.


Nedanstående finns de fyra ord som alla i företaget sluter upp bakom och som kännetecknar vårt sätt att förhålla oss till varandra om omvärlden, vår värdegrund:


Engagemang – Vi ska alltid hjälpa våra kunder, kollegor och företaget att bli bättre och utvecklas.

Glädje – Vi ska alltid ha roligt och känna glädje.

Resultat – Vi skapar resultat för oss själva, för företaget och framför allt för våra kunder.

Professionalism – Vi ska vara professionella mot varandra och ut mot kunder och jobbsökande.


I och med det höga tempot varje dag blir det aldrig tråkigt och kör du fast finns det alltid flera hjälpande händer. Att lära oss av varandra och se till att sina kollegor lyckas ser vi som en självklarhet. Vi tar ansvar för vårt arbete, våra kunder och våra resultat –så väl de gemensamma som de individuella målen. När vi når gemensamma mål firar vi tillsammans och vi har ofta roliga aktiviteter där vi lär känna varandra även utanför arbetet.


Hos oss har vi kul på jobbet och tillsammans med vår fantastiska personal kan vi bli det bästa bolaget i hela Norden inom vår nisch!Det kan ju inte bara vara jobb hela dagarna...Tjänsten som Gruppchefs roligaste delar är att du utvecklas otroligt mycket själv – men framförallt att få möjligheten att utveckla andra och se dom lyckas.


Några nöjda kunder / se fler kunder...