padding

Vår process!

Vår process

Bisfront, ger nya leads, fler affärer och bättre rekryteringar

Bisfront har lång erfarenhet från att hjälpa konsultföretag att göra mer och bättre affärer genom en kvalificerad arbetsprocess. Beroende på hur våra kunder är organiserade internt och vilken bransch man verkar inom anpassas processen för att passa vår kund. Här under kan du läsa mer om hur vi arbetar och tänker kring marknaden.

En överblick på vår process

  1. Tillsammans med våra kunder tar vi fram aktiviteter och skapar en sammanhängande process tänkt att effektivisera det egna arbetet, oavsett om det handlar om försäljning eller rekrytering.
  2. Vi vet att innan man kan skrida till verket måste en tydlig målgrupp och målbild formuleras, utan dessa kommer projektet att ha svårt att bli lyckosamt.
  3. Tillsammans sätter vi oss för att reda ut detaljerna samt tillse att våra konsulter har all den information om er, som kund, de behöver för att kunna verka som en intern del hos er.
  4. Vi kör igång projektet enligt plan, vi påbörjar A/B-testning för att säkerställa att vi använder mest de effektiva metoderna för ert projekt.
  5. Vi vet att för att bedriva lyckade projekt är det viktigt med ständiga uppföljningar. Vi stämmer av tillsammans med er kontinuerligt under hela projektet för att säkerställa att vi är på väg åt rätt håll och att er organisation klarar av att hantera processen.
  6. Många gånger vill man ha punktinsatser, vi vet dock att inom sälj och rekrytering vinner den som planerar långsiktigt. Därför bygger vi allt som oftast våra projekt utifrån just det. Hur skapar vi en process som fungerar i längden.

Challenger & Insight Sales

I och med att försäljningen skiftar kommer nya metoder fram för hur man arbetar med just försäljning. Vi på Bisfront har hittat hem i två metoder som är de som vi menar medför mest värde och skapar störst utveckling. Genom dessa skapar vi större värde för våra kunder och ökar effektiviteten.

Ditt eget team

Många pratar om att ha en enda kontaktväg in till ett bolag och fördelarna med detta. Vi på Bisfront vet av erfarenhet att det som fungerar bäst är om man kan vara specifik i sin frågeställning och hamna hos rätt person på en gång.

Därför bygger vi alltid ett team runt er som kunder. Detta för att vi alltid genom hela processen skall kunna svara upp mot era behov och säkerställa service i världsklass.

Anledningen till att vi alltid upprättar projektteam är inte bara för att kommunikationerna skall fungera, för även om de är otroligt viktiga och en essentiell komponent för att ett projekt skall lyckas så vill vi givetvis alltid utveckla våra projekt. För att vi tillsammans med dig skall kunna utveckla dina projekt är det viktigt att vi tar in olika kompetenser som ser på frågeställningar från olika håll. Oavsett hur bra ett projekt går, vet vi att det alltid finns mer att göra - för den som börjar trampa vatten blir snart omsimmad. 

Därför har du alltid ett team om minst tre personer från oss omkring dig.